Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Συγκριση ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας με νιτρική αμμωνίαστην λιπανση των σιτηρων


Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία. Διαφέρει μόνο κατά το ότι περιέχει λιγότερες μονάδες αζώτου (26-27%, έναντι 33-34,4% της νιτρικής αμμωνίας) και επίσης ότι περιέχει περί το 20% ανθρακικό ασβέστιο ή και ανθρακικό μαγνήσιο, δηλ. ασβεστόλιθο, η δολομίτη σε σκόνη). Το ανθρακικό ασβέστιο αναμειγνύεται στον κόκκο χωρίς να συμμετέχει στο χημικό τύπο του λιπάσματος. Επίσης, το ανθρακικό ασβέστιο διαλύεται αργά-αργά και δεν παρεμβαίνει στην αφομοιωσιμότητα, είτε του νιτρικού, είτε του αμμωνιακού κλάσματος.

Μόνο στα όξινα εδάφη, με PH κάτω του 7, παρουσιάζει κάποιο πλεονέκτημα η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία, γιατί το ασβέστιο που περιέχει επιβραδύνει κάπως την παραπέρα οξίνιση του εδάφους. Σε καμία όμως περίπτωση η ελάχιστη αυτή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου δεν θα μπορούσε να διορθώσει το πεχά ενός όξινου εδάφους. Αρκεί να σκεφθούμε ότι μία δόση 30 κιλών/στρ. ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας προσθέτει μόνο περί τα 6 κιλα ανθρ. ασβεστίου. Ενώ για τη διόρθωση ενός όξινου εδάφους απαιτείται η προσθήκη εφάπαξ τουλάχιστον 250 κιλών ανθρ. ασβεστίου!

Τα όξινα εδάφη απαντώνται κατά θέσεις στη Δυτική Ελλάδα και σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας (Κιλκίς, Χαλκιδική). Όταν το  του PH εδάφους είναι κάτω του 6 (π.χ. 4,5-5,5), όπως σποραδικά καταγράφεται στις παραπάνω περιοχές, απόδοση των σιτηρών (όπως και άλλων ευαίσθητων στην οξύτητα καλλιεργειών) είναι πολύ περιορισμένη και η καλλιέργεια τους αντιοικονομική. Μόνο η κατάλληλη ασβέστωση του εδάφους μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ουδέποτε η λίπανση με ασβεστούχο νιτρική αμμωνία, ή με άλλο λίπασμα που περιέχει και ασβέστιο. 

Μετά από την ασβέστωση ενός όξινου εδάφους δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος προτίμησης της ασβεστούχου νιτρικής, εκτός εάν η τιμή της (ανά μονάδα αζώτου) είναι συμφερότερη από την τιμή της νιτρικής αμμωνίας. Κατά κανόνα όμως ισχύει το αντίθετο !

Ας μη λιπαίνουμε λοιπόν ακολουθώντας "το παράδειγμα του γείτονα", αλλά μάλλον τα πορίσματα της επιστήμης.


Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ
τ. Αν. Καθηγητής Γεωπ. Παν/μίου Αθηνών
Επιστημονικός Σύμβουλος "ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ
πηγη "ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr