Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

καλλιεργεια πατατας
 Η Πατάτα καλλιεργείται σε περισσότερες από 100 χώρες,  με εύκρατο, υποτροπικές και τροπικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στην παραγωγή: η αύξηση των κονδύλων αναστέλλεται έντονα  σε θερμοκρασίες κάτω των 10 ° C  και πάνω από 30 ° C , ενώ η βέλτιστη απόδοση λαμβάνονται όταν οι ημερήσιες θερμοκρασίες είναι σε ° 18 - 20 C .Για το λόγο αυτό, πατάτα φυτεύεται νωρίς την άνοιξη στις εύκρατες ζώνες και τσο τέλος του χειμώνα σε θερμότερες περιοχές, και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των πιο ψυχρούς μήνες του έτους σε ζεστό τροπικά κλίματα. Σε ορισμένες υπο-τροπικές ορεινές περιοχές, ήπιες θερμοκρασίες και υψηλή ηλιακή ακτινοβολία επιτρέπει στους αγρότες να καλλιεργούν πατάτες όλο το χρόνο, και κ συγκομιδή εντός 90 ημερών από τη φύτευση (σε εύκρατα κλίματα, όπως στη βόρεια Ευρώπη, μπορεί να χρειαστούν έως 150 ημέρες).Η πατάτα είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστη, και θα παράγουν καλά χωρίς ιδανικό έδαφος και ιδανικες συνθήκες καλλιέργειας. Ωστόσο, εξαρταται απο  αριθμό των παρασίτων και των ασθενειών. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση παθογόνων μικροοργανισμών στο έδαφος, οι αγρότες αποφευγουν την φυτευση  στην ιδια γη . Αντ 'αυτού, καθε τρια ή περισσοτέρα ετη, που εναλλάσσονται με άλλε, ανόμοιες καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι, φασόλια και μηδική. Καλλιέργειες ευαίσθητες στις ίδια παθογόνα όπως πατάτας (π.χ. τομάτα) αποφεύγονται προκειμένου να σπάσει τον κύκλο ανάπτυξης παρασίτων πατάτας ».Με τις ορθές γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της άρδευσης όταν χρειάζεται, ένα στρεμμα  της πατάτας στα εύκρατα κλίματα της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μπορεί να αποφέρει πάνω από 4 τόνους νωπών κονδύλων εντός τεσσάρων μηνών από τη φύτευση. Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, οι μέσες αποδόσεις είναι πολύ χαμηλότερα -  κυμαίνονται από   500 κιλα σε 2,5 τόνους - λόγω έλλειψης σπόρων υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση ποικιλιών,  χαμηλότερα ποσοστά χρήσης λιπασμάτων και άρδευσης, καθώς και των επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών .Του εδάφους και την προετοιμασία της γης

Η πατάτα μπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους, εκτός από αλμυρα και αλκαλικά εδάφη. Φυσικά χαλαρά εδάφη, τα οποία προσφέρουν την μικρή αντίσταση στη διεύρυνση των κονδύλων, είναι προτιμητέα, και αργιλώδη και αμμώδη εδάφη μάργες που είναι πλούσια σε οργανική ύλη, με καλή αποστράγγιση και αερισμό, είναι τα πιο κατάλληλα. Έδαφος με ένα εύρος ρΗ 5.2 έως 6.4 θεωρείται ιδανικο.Η Καλλιέργεια πατάτας περιλαμβάνει εκτεταμένη προετοιμασία του εδάφους. Το χώμα πρέπει νανα απαλλαγεί εντελώς από ζιζάνιακαι  ρίζες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τρεις αροσεις,  είναι απαραίτητες ωστε το έδαφος φτάσει την κατάλληλη κατάσταση: μαλακό, καλά στραγγιζόμενα και καλά αεριζόμενο.Φύτεμα

 φυτευονται
  κονδύλοιή κομμάτια των κονδύλων που σπέρνονται σε βάθος 5 έως 10 cm. Καθαρότητα των ποικιλιών και των υγιών κονδύλων  είναι απαραίτητη για την επιτυχία της καλλιέργειας. Σπόροι πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ασθένειες, καλη φυτρωτικη ικανοτητα και από 30 έως 40 g το καθένα σε βάρος. Χρηση καλής ποιότητας εμπορικών σπόρων μπορεί να αυξήσει την απόδοση κατά 30 έως 50 τοις εκατό, σε σύγκριση με ιδιοπαραγωμενους σπόρους, αλλά τα αναμενόμενα κέρδη  αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος.Η πυκνότητα φύτευσης  εξαρτάται από το μέγεθος των επιλεγόμενων κονδύλων, ενώ η μεταξύ σειρών απόσταση πρέπει να επιτρέπει την μηχανικη  κατεργασια της καλλιέργειας . Συνήθως, είναι περίπου διακοσια κιλα τόνοι ανά στρεμμα. Για ξηρικές παραγωγή , φύτευση σε επίπεδο έδαφος δίνει υψηλότερες αποδόσεις (χάρη στην καλύτερη διατήρηση των υδάτινων πόρων του εδάφους), ενώ οι αρδευόμενες καλλιέργειες καλλιεργούνται κυρίως στις αλεες.
 Λίπανση και λίπανση

Η χρήση των χημικών λιπασμάτων εξαρτάται από το επίπεδο των διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών του εδάφους - ηφαιστειακά εδάφη, για παράδειγμα, είναι τυπικά ανεπαρκείς σε φώσφορο - και σε αρδευόμενες , οι απαιτήσεις λιπασμάτων είναι σχετικά υψηλά. Ωστόσο,  μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή της οργανικής κοπριάς  παρέχει ένα καλό ισοζύγιο θρεπτικών και διατηρεί τη δομή του εδάφους. Απαιτήσεις λίπανσης των καλλιεργειών πρέπει να εκτιμηθεί σωστά σύμφωνα με την αναμενόμενη απόδοση, το δυναμικό της ποικιλίας και την προοριζόμενη χρήση της συγκομιδής.Ύδρευση

Η περιεκτικότητα σε υγρασία του εδάφους, πρέπει να διατηρείται σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο. Για καλύτερες αποδόσεις,  για 120-150 ημέρες καλλιέργειας  απαιτεί 500 έως 700 mm (20 έως 27,5 ίντσες) νερού. Σε γενικές γραμμές, τα ελλείμματα νερού στη μέση έως τα τέλη  της καλλιεργητικής περίοδου τείνουν να μειώσουν την απόδοση . Επειδή η πατάτα έχει ένα ρηχό ριζικό σύστημα,  η συχνή άρδευση είναι σημαντική, κ πολύ υψηλές αποδόσεις που λαμβάνονται με μηχανικά συστήματα καταιονισμού που αναπληρωνουν τις απώλειες εξατμισοδιαπνοής κάθε ημέρα ή δύο.

ΣυγκομιδήΚιτρίνισμα των φύλλων του φυτού πατάτας και εύκολο διαχωρισμό των κονδύλων από παραφυάδες τους δείχνουν ότι η καλλιέργεια έχει ωριμάσει. Αν η πατάτα πρέπει να αποθηκεύτει αντί καταναλωθεί άμεσα, αφήνεται στο χώμα ωστε η φλουδα να γινει πιο παχια - εμποδίζονταςτισ ασθένειες αποθήκευσης και συρρίκνωση που οφείλεται στην απώλεια ύδατος. Ωστόσο, αφήνοντας τους κονδύλους για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος αυξάνει την έκθεσή τους σε  μύκητα Για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, τα υπεργεια τμηματα της πατάτας θα πρέπει να αφαιρούνται δύο εβδομάδες πριν οι πατάτες συγκομιστουν. . Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, είναι σημαντικό να αποφευχθεί μώλωπας ή άλλο τραυματισμό, τα οποία παρέχουν σημεία εισόδου για τις ασθένειες αποθήκευσης.
Αποθήκευση

Δεδομένου ότι τα πρόσφατα συγκομισμενοι  κονδύλοι είναι ζωντανοί ιστοί - και ως εκ τούτου υπόκεινται σε φθορά - κατάλληλη αποθήκευση είναι απαραίτητη, τόσο για την πρόληψη απωλειών μετά τη συγκομιδή της πατάτας που προορίζονται για νωπή κατανάλωση ή μεταποίηση, κ
Ηαποθήκευση αποσκοπεί στην πρόληψη του «πρασίνισματος» (η συσσώρευση της χλωροφύλλης κάτω από το φλοιό, η οποία συνδέεται με σολανίνη, ένα δυνητικά τοξικό αλκαλοειδές) και απώλεια βάρους και την ποιότητα. Οι κόνδυλοι πρέπει να διατηρούνται σε μια θερμοκρασία από 6 έως 8 ° C βαθμούς, σε ένα σκοτεινό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον με υψηλή σχετική υγρασία (85 έως 90 τοις εκατό).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr