Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Οριοθέτηση ζωνών για την καλλιέργεια του αραβοσίτου

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση ζωνών για να αποφευχθεί η εξάπλωση του επιβλαβούς για την καλλιέργεια του αραβοσίτου εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera Le Conte


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη λήψη μέτρων για να περιοριστεί η εξάπλωση του οργανισμού Diabrotica virgifera Le Conte από τις προσβεβλημένες ζώνες, σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τον επιβλαβή οργανισμό.
Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται σε:
α). ζώνες - περιοχές, όπου η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα προσβεβλημένες (άρθρο 1, παράγραφος 1 της 2006/564/ΕΚ), και
β). ζώνες - περιοχές που εκτείνονται τουλάχιστον 10 Km στο εσωτερικό της προσβεβλημένης ζώνης και τουλάχιστον 30 Km εντός της μη μολυσμένης ζώνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα ζώνες περιστολής (2006/565/ΕΚ).
Οι παραπάνω αναφερόμενες ζώνες έχουν ως εξής:
Α. Προσβεβλημένη Ζώνη η οποία περιλαμβάνει όλη την έκταση της Π.Ε. Κιλκίς εκτός των αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM.
Β. Ζώνη Περιστολής η οποία περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM και προς το εσωτερικό του Νομού.

Οι παραπάνω ζώνες συνεχίζονται και στους γειτονικούς νομούς Σερρών, Θες/νίκης και Πέλλας όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Diabrotica virgifera Le Conte .
Εντός των ανωτέρω οριοθετημένων ζωνών η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει την παρουσία του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων.
Επιπλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 2006/564/ΕΚ της επιτροπής και της 2006/565/ΕΚ σύστασης της επιτροπής και για αποφυγή εξάπλωσης του οργανισμού λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

1. Στη ζώνη περιστολής:

i. στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
ii. ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.
iii. να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
iv. να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
v. να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
vi. τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
vii. να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.

2. Στη προσβεβλημένη ζώνη

i. στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
ii. να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
iii. να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
iv. να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣb ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr