Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Λίπανση Μηδικής


Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Η ετήσια λίπανση θα πρέπει να αντικαθιστά τουλάχιστον την ποσότητα που απομακρύνεται από τη
συλλεχθείσα καλλιέργεια.
Άζωτο: Κατά τη σπορά χορηγούνται 3 μονάδες/στρέμμα αζώτου (Ν) και μόνο σε φτωχά εδάφη.
Φώσφορος: 9 - 12 μονάδες/στρέμμα. Η εφαρμογή γίνεται σε μία (1) δόση με την κοπή της μηδικής.
Η ποσότητα του φωσφόρου ρίχνεται κατά τη σπορά του πρώτου χρόνου.
Κάλιο: Δε χρειάζεται
Ασβέστιο: Σε όξινα ή φτωχά εδάφη πριν τη σπορά με ενσωμάτωση, χορηγούνται 500 κιλά/στρέμμα για όλη τη διάρκεια της ζωής της Μηδικής.
Από το 2ο έτος και μετά: Τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, χορηγείται Φώσφορος
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr