Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Λίπανση Βαμβακιού

Συνιστώμενη Λίπανση 
 Θρεπτικά Στοιχεία μονάδες/στρέμμα
 16 - 20  Ν 6 - 8   Ρ2Ο5  6 - 8 Κ2Ο
♦ Ο χρόνος λίπανσης του βαμβακιού εξαρτάται:
α. από τον χρόνο αυξημένων αναγκών των βαμβακόφυτων που είναι
- 4 - 6 εβδομάδων μετά το φύτρωμα
- όταν τα φυτά έχουν 2 - 4 καρύδια (κυρίως)
β. από τη σύσταση του χωραφιού
- στα αμμουδερά οι εκπλήσσεις ή παρασύρσεις λιπασμάτων είναι μεγάλες, οπότε λιπαίνονται τμηματικά
γ. από τον τύπο του λιπάσματος και τη συμπεριφορά του στο έδαφος:
♦ τα Φωσφορικά, τα Καλιούχα και ορισμένα Αζωτούχα, χρησιμοποιούνται αρκετά νωρίς αφού δεν
εκπλύνονται εύκολα.
Όλες οι ποικιλίες βάμβακος αντιδρούν στη λίπανση του Καλίου γι'αυτό σε εδάφη που εμφανίζουν
αποδεδειγμένα έλλειψή του συνιστάται η χορήγηση μέχρι οκτώ (8) μονάδες (Κ2Ο5) ανά στρέμμα κάθε δύο (2)
χρόνια.

ΠΗΓΗ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr