Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση δώθηκε απο το ΥΠΑΑΤ για τα Αγροπεριβαλλοντικά

Παράταση δώθηκε απο το ΥΠΑΑΤ για τα Αγροπεριβαλλοντικάα) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και
συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080293/17.11.2011(ορθή επανάληψη ΑΔΑ : 45Ψ4Β-
ΗΚΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ
συμβάσεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με την
ορθή επανάληψη της παραπάνω πρόσκλησης παρατείνεται από 28.12.2011 σε
30.01.2012.
β) Για την δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και
συγκεκριμένα για την υπ’ αριθ. 080598/30.11.2011 (ΑΔΑ : 456ΤΒ-1ΤΣ) πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 30.12.2011 σε 30.01.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr