Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

φυτοπροστασία του αμπελιού

Χρήσιμες οδηγίες για τη φυτοπροστασία του αμπελιού
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες οι βασικές δραστικές ουσίες για την καταπολέμησή τους. Η καλλιέργεια του αμπελιού απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον αγρότη. Εκτός των καλλιεργητικών φροντίδων σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή φυτοπροστασία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του, καθώς το αμπέλι είναι μια καλλιέργεια ευαίσθητη σε αρκετά παθογόνα καθώς και εχθρούς.
Στο παρακάτω κείμενο παρατίθενται τα στάδια ανάπτυξης του αμπελιού στα οποία γίνονται επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών, μυκητολογικών, όσο και ζιζανιολογικών προβλημάτων του αμπελιού που παρατηρούνται στον ελλαδικό χώρο, καθώς και οι κυριότερες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
1.Κατά την περίοδο του λήθαργου του φυτού, λίγο πριν το φούσκωμα των ματιών: Σε αυτό το στάδιο οι συχνότερα εμφανιζόμενες ασθένειες που χρήζουν αντιμετώπισης, είναι η ίσκα, η φόμωψη και το μακρόφωμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και διαχειμάζοντα σπόρια του περονόσπορου. Οι εχθροί που συνήθως εμφανίζονται είναι ο ψευδόκοκκος, διάφορα κοκκοειδή καθώς και ακάρεα.
2. Κατά το φούσκωμα των ματιών: Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν κυρίως εντομολογικοί εχθροί που πρέπει να αντιμετωπιστούν, κυριότεροι από τους οποίους είναι ο ψευδόκοκκος, διάφορα ακάρεα και κοκκοειδή καθώς και ωτιόρυγχος.
3. Στην έναρξη της βλάστησης (το μήκος του βλαστού είναι περίπου 1-2 εκ.): Ο κυριότερος εχθρός που εμφανίζεται είναι ο θρίπας της Καλιφόρνια ενώ η φόμωψη είναι η ασθένεια που μπορέι να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην καλλιέργεια την εποχή αυτή.
4. Εμφάνιση των πρώτων φύλλων (μήκος βλαστού 3-8 εκ.): Σε αυτό το βλαστικό στάδιο, η φόμωψη συνεχίζει να είναι η πιο σημαντική ασθένεια ενώ τα ακάρεα, ο θρίπας της Καλιφόρνια και η πυραλίδα είναι εχθροί για τους οποίους πρέπει να προγραμματισθούν επεμβάσεις.

5. Κατά την εμφάνιση των σταφυλιών κι όταν το μήκος του βλαστού είναι 8-10 εκ. Περίπου: οι επεμβάσεις που γίνονται σε αυτό στάδιο αποσκοπούν κύρια στην αντιμετώπιση του περονόσπορου και του ωϊδίου κατά κύριο λόγο, όσο και των ακάρεων και της πυραλίδας όπου βέβαια αυτοί οι εχθροί εμφανίζονται.
6. Δέκα ημέρες μετά το προηγούμενο στάδιο: μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες εφαρμογές για την καταπολέμηση του ωϊδίου και του περονόσπορου εφόσον αυτές οι ασθένειες επανεμφανίζονται καθώς και εναντίον του τετράνυχου που αυτή την περίοδο αναπτύσσει (σε πολλές περιοχές) έντονη δραστηριότητα.
7. Λίγο πριν το στάδιο της άνθησης, κατά το στάδιο του «μούρου»: και σε αυτό το στάδιο οι επεμβάσεις που γίνονται αποσκοπούν στην καταπολέμηση του περονόσπορου και του ωϊδίου καθώς και του βοτρύτη όπου οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία-υγρασία) ευνοούν την ανάπτυξή του, ενώ μαζί με τον ψευδόκοκκο που κάνει την επανεμφάνισή του, αρχίζουν οι επεμβάσεις εναντίον της πρώτης εμφανιζόμενης γενιάς της ευδεμίδας.
8. Κατά το στάδιο της άνθησης: Σημαντικότερες ασθένειες που χρήζουν επεμβάσεων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι σε αυτό το στάδιο τόσο το ωΐδιο όσο και ο βοτρύτης.
9. Στο δέσιμο των ραγών: Οι σημαντικότεροι μυκητολογικοί εχθροί είναι ο περονόσπορος, το ωΐδιο καθώς και ο βοτρύτης, ενώ από τους αντίστοιχους εντομολογικούς σημαντικότεροι είναι η ευδεμίδα όσο και ο ψευδόκκοκος καθώς και τα τζιτζικάκια.

10. Όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού: Η δεύτερη γενιά της ευδεμίδας αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις τον σημαντικότερο εχθρό της καλλιέργειας, ενώ και ο ψευδόκοκκος όπου υπάρχει συνίσταται να καταπολεμείται, όπως και τα τζιτζικάκια. Το ωΐδιο είναι αυτή την περίοδο λόγω των συνθηκών (ξηροθερμικές στις περισσότερες περιοχές) πιο σημαντική ασθένεια για το αμπέλι που χρήζει καταπολέμησης.

11. 10-12 ημέρες μετά το προηγούμενο στάδιο, πριν το κλείσιμο του σταφυλιού: Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο για το αμπέλι, σημαντικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η ευδεμίδα. Επιπλέον, συνίσταται επέμβαση σε όποιες περιοχές εμμένει ο ψευδόκκος. Από τις μυκητολογικές ασθένειες, σημαντικότερες είναι το ωΐδιο όσο και ο περονόσπορος.

12. Στην αλλαγή του χρώματος των ραγών (στάδιο γυαλίσματος) καθώς και 10-15 ημέρες αργότερα εφόσον υπάρχει πρόβλημα (κατά την ωρίμανση του σταφυλιού): συνίσταται να γίνεται επέμβαση εναντίον της τρίτης εμφανιζόμενης γενιάς της ευδεμίδας καθώς και του βοτρύτη από τις μυκητολογικές ασθένειες. Υπό ξηροθερμικές συνθήκες υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης όξινης σήψης των ραγών, που προκαλείται από τις πληγές της ευδεμίδας και για αυτό συνίσταται η εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων σε περίπτωση εμφάνισης του συμπτώματος αυτού.
Στους παρακάτω πίνακες, αναφέρονται οι κυριότερες εγκεκριμένες για το αμπέλι δραστικές ουσίες κατά ασθένεια και εχθρό όσο και για τα ζιζάνια μαζί με την Τελευταία Επέμβαση από την Συγκομιδή (P.H.I.)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΩΪΔΙΟΥ

•Θείο (P.H.I. : 5-7 ημέρες ή μέχρι το γυάλισμα, ανάλογα με το σκεύασμα)
•Bupirimate, tetraconazole (14 ημέρες)
•Spiroxamine (14 ημέρες για τα επιτραπέζια και 35 ημέρες για τα οινοποιίσιμα)
•Θείο/χαλκός οξυχλωριούχος (20-21-28 ημέρες ανάλογα με το σκεύασμα)
•Meptyldinocap, azoxystrobin, myclobutanil, tebuconazole (21 ημέρες)
•Quinoxyfen (21 ημέρες για τα επιτραπέζια και 30 ημέρες για τα οινοποιίσιμα)
•Cyproconazole, fenbuconazole, metrafenone, proquinazid (28 ημέρες)
•Penconazole (30 ημέρες)
•Boscalid/kresoxim-methyl, dimethomorph/pyraclostrobin, penconazole
propineb/triadimenol (35 ημέρες)

•folpet/triadimenol (42 ημέρες για τα επιτραπέζια και έως το τέλος της άνθησης για τα οινοποιίσιμα).
•Propiconazole (45 ημέρες)

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ

•Fosetyl-al (14 ημέρες)
•χαλκός οξυχλωριούχος/metalaxyl-M (15 ημέρες)
•χαλκός θειϊκός, χαλκός οξυχλωριούχος με fosetyl-al ή iprovalicarb, χαλκός τριβασικός θειϊκός (20 ημέρες)
•azoxystrobin, mandipropamide, propineb/cymoxanil, βορδιγάλειος πολτός, χαλκός οξυχλωριούχος μόνος ή σε μείγμα με cymoxanil ή dimethomorph, χαλκός θειϊκός τριβασικός, υδροξείδιο του χαλκού μόνο ή σε μείγμα με cymoxanil (21 ημέρες
•cymoxanil/famoxadone, dithianon/dimethomorph, fosetyl/fenamidone, mancozeb μόνο ή σε μείγμα με benthiavalicarb, cymoxanil, dimethomorph, metalaxyl-M κ.α. (28 ημέρες)
•dimethomorph/pyraclostrobin, propineb/triadimenol (35 ημέρες)
•folpet μόνο ή σε μείγμα με benthiavalicarb, metalaxyl-M, triadimenol (42 ημέρες για τα οινοποιίσιμα, μέχρι το τέλος της άνθισης για επιτραπέζια)
•propineb (60 ημέρες)

3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΤΡΥΤΗ

•Fenhexamid (7 ημέρες για τα επιτραπέζια, 14 για τα οινοποιίσιμα)
•cyprodinil/fludioxonil, iprodione, mepanipyrim, chlorothalonil (21 ημέρες)
•pyrimethanil (35 ημέρες)
•folpet (42 ημέρες για τα επιτραπέζια και έως το τέλος της άνθησης για τα οινοποιίσιμα)
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΟΜΩΨΗΣ

•Mancozeb
•Folpet μόνο ή σε μείγματα
Πολλές από τις παραπάνω δραστικές ουσίες / μείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση περισσότερων της μιας ασθένειας όπως φαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ

•Bacillus thuringiensis (διάφορα σκεύσματα, δεν έχει P.H.I. ως βιολογικό)
•Methoxyfenozide (7 ημέρες για τα επιτραπέζια, 14 για τα οινοποιίσιμα)
•lambda cyhalothrin (7 ημέρες)
•indoxacarb, deltamethrin (10 ημέρες)
•alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, cypermethrin, spinosad, cyfluthrin, etofenprox (14 ημέρες)
•bifenthrin, chlorpyrifos-methyl, tebufenozide, fenoxycarb (21 ημέρες)
•chlorpyrifos (μόνο το PYRINEX 25 CS με προτεινόμενο Ρ.Η.Ι. 60 ημέρες)
•flufenoxuron, lufenuron, teflubenzuron (40 ημέρες)
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ

•Indoxacarb, chlorpyrifos (PYRINEX 25 CS), beta cyfluthrin
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ

•chlorpyrifos (PYRINEX 25 CS), chlorpyrifos-methyl
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΙΠΑ

•Spinosad
•Acrinathrin(40-42 ημέρες ανάλογα με το σκεύασμα )
•methiocarb (42 ημέρες)
5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΥ

•Deltamethrin (10 ημέρες)
•chlorpyrifos-methyl
6. ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Εκτός από το θείο που χρησιμοποιείται και για την ερίνωση, άλλα ακαρεοκτόνα για τους τετράνυχους, φυλλοκόπτες κ.α. ακάρεα, είναι:

•Spirodiclofen (14 ημέρες)
•fenbutatin oxide, propargite (21 ημέρες)
•hexythiazox (30-35 ημέρες ανάλογα με το σκεύασμα)
•Acrinathrin

Όπως και για τα μυκητοκτόνα, έτσι και για τα εντομοκτόνα ισχύει η συνδυασμένη καταπολέμηση περισσότερων του ενός εχθρών με ένα σκεύασμα όπως αυτό φαίνεται και από τις πιο πάνω περιπτώσεις.

7. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ
•Glyphosate (7 ημέρες)
•Oxyfluorfen (21 ημέρες)
•Propaquizafop (49 ημέρες)

H χρήση όλων των παραπάνω φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά βάσει των οδηγιών χρήσης καθώς και των γεωργικών προειδοποιήσεων όπου αυτές εφαρμόζονται και επιπλέον θα πρέπει να δίνεται από τον παραγωγό όσο και τον γεωπόνο η μέγιστη προσοχή στα ζητήματα: α) της Τελευταίας Επέμβασης Πριν τη Συγκομιδή (Ρ.Η.Ι.) β) του αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο γ) της αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας από την χρήση μιας μόνο δραστικής ουσίας ή μιας μόνο κατηγορίας δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Πηγές: 1) Βάσεις δεδομένων εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών δραστικών ουσιών ανά καλλιέργεια (Αγρότυπος, 2009 και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
2) Ασθένειες και εχθροί της Αμπέλου (Ρούμπος Χ. Ιωάννης, Ε' ΕΚΔΟΣΗ, 2003)

3) Γεωργικεσ προειδοποιησεις απο τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
------------------
Του Γιώργου Τσικριτέα
Γεωπόνου
Τμήμα Μάρκετινγκ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr