Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

κόστος εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Ενδεικτικό ετήσιο κόστος εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 100 παραγωγούς με 8.000 περίπου στρέμματα σκληρού σίτου
(Εργασίες πολύ συνοπτικά: Σύνταξη συστήματος ποιότητας και εγχειριδίου (Διαδικασίες, Σχέδια Διαχείρισης, Οδηγίες, κ.α.), Ομαδική Εκπαίδευση παραγωγών, Ιχνηλασιμότητα (καταχώρηση στοιχείων παραγωγών, αγροτεμαχίων και χαρτογραφικών σε βάση δεδομένων), Εσωτερική επιθεώρηση παραγωγών σε συνεργασία με τον επιβλέπων, συμμετοχή στην επιθεώρηση του πιστοποιητικού φορέα και κλείσιμο μη συμμορφώσεων)
ΚΟΣΤΟΣ
1 € /στρ 8.000 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ -κατάστημα πώλησης ΦΠΠ
(Εργασίες πολύ συνοπτικά: Καταγραφή και Κωδικοποίηση αγροτεμαχίων παραγωγών με βάση το ΟΣΔΕ, εκπαίδευση παραγωγών, επικοινωνία και οργάνωση συναντήσεων με τους παραγωγούς, καταγραφή τετραδίων παραγωγών, τακτοποίηση αποθηκών ΦΠΠ παραγωγών, συγκέντρωση τιμολογίων αγοράς σπόρου, λιπασμάτων ΦΠΠ και πώλησης προϊόντος, συγκέντρωση δειγμάτων χώματος, λήψη δειγμάτων για ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ)

ΚΟΣΤΟΣ
1 € /στρ 8.000 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Πλήρεις αναλύσεις εδάφους (25) 25 Χ 32 € 800 €
Αναλύσεις υπολειμμάτων
Φυτοπροστατευτικών 10 Χ 125 € 1.250 €
Πιστοποιητικός Φορέας 1.500 € 1.500 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.550
 
ΦΠΑ 23% 4.496,5 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.046,5 €

 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ~ 3 €

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr