Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

προφυτρωτικη ζιζανιοκτονια στα σιτηρα


Το GLEAN 75 WG είναι ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική και µεταφυτρωτική καταπολέµηση πλατύφυλλων και καταστολή ορισµένων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και βρώµη. Απορροφάται από το φύλλωµα και την ρίζα των ζιζανίων και µετακινούµενο διασυστηµατικά, αναστέλλει την ανάπτυξη της βλάστησης και της ριζοφυΐας. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταµατά 1-2 ώρες µετά τον ψεκασµό. Τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα της δράσης του GLEAN 75 WG γίνονται ορατά αφού περάσουν 1-3 εβδοµάδες από τον ψεκασµό.
 

Καταπολεµά  πλατύφυλλα ζιζάνια:

 Καταστέλλει την ανάπτυξη ορισµένων αγρωστωδών ζιζανίων:

 (ήρες),

(µίλιο),
     (φαλαρίδες).

 
2. - Οι µεγαλύτερες δόσεις (1.5-2 γραµ./στρ.) συνιστώνται µόνο στις πολύ όψιµες µεταφυτρωτικές εφαρµογές, όταν τα ζιζάνια είναι ήδη µεγάλα και σε εδάφη µε µεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Επίσης µεγαλύτερες δόσεις (1.5-2.5 γραµ./στρ.) συνιστώνται για την καλύτερη καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων.
 
-   Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων δεν έχει µεγάλη σηµασία για τη δράση του GLEAN 75 WG. Τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασµός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι πολύ µικρά και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Χάρη στην υπολειµµατική του δράση το GLEAN 75 WG απορροφάται από τη ρίζα και καταπολεµά τα όψιµα ζιζάνια που φυτρώνουν µετά τον ψεκασµό.
 
-    Η δράση του GLEAN 75 WG δεν επηρεάζεται πολύ από τη βροχή ούτε από τον τύπο του εδάφους.
 
-    Η µεγάλη ξηρασία και το πολύ κρύο επιβραδύνουν τη δράση του ενώ η υγρασία και ο ζεστός καιρός την επιταχύνουν.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 
1.  Να χρησιµοποιείται µόνο σε αγρούς που θα ακολουθείται η αµειψισπορά: χειµερινά σιτηρά χειµερινά σιτηρά χειµερινά σιτηρά χωρίς τη µεσολάβηση καµιάς άλλης καλλιέργειας όπως αναφέρεται στις ειδικές προφυλάξεις.
 
2.  Να µην εφαρµόζεται σε αµµώδη και αµµοπηλώδη εδάφη και εδάφη µε περιεκτικότητα σε οργανική ουσία µικρότερη του 1%.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr