Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

νεα παραλαβη σπορων σκλήρων σιτων


 ποικιλια¨simeto

Ύψος: Ποικιλία μετρίου αναστήματος , 82-85 cm. Στάχυς: Επιμήκης, μεγάλος, με πολλά μαύρα άγανα.
Σπόρος: Επιμήκης,μεγάλος, με χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο χρώμα.
Αντοχή στο ψύχος: Ικανοποιητική.
Αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες:Εξαιρετική.
Αντοχή στο πλάγιασμα:Μεγάλη.
Αντοχή στην σκωρίαση και στη σεπτόρια:Μέτρια.
Εποχή σποράς:Νοέμβριος - Ιανουάριος.
Ποσότητα σπόρου:20-23 κιλά/στρέμμα.
Πρώιμη ποικιλία με μέτριο αδέλφωμα, που ανταποκρίνεται άριστα στην Αζωτούχα(Ν) λίπανση. Μπορούμε να χορηγήσουμε μέχρι και 16 μονάδες Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr