Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

προετοιμασια για την σπορα σιτηρων

H Προετοιμασία πριν από τη σπορά θα πρέπει να έχει τους ακόλουθους στόχους.
Θα πρέπει να δημιουργήσει μια δομή του εδάφους που να επιτρεπει το φυτο να αναδυθεί γρήγορα και ομοιόμορφα και  να επιτρέπει στα νεαρά φυτά  πρόσβαση στα  θρεπτικά συστατικά,νερο και αερισμό. Τόσο το βαθυ όργωμα και  συστήματα ελάχιστης άροσης έχουν αυτόν τον στόχο, αλλά η ελάχιστη άροση περιορίζει τη διατάραξη του εδάφους στα επιφανειακά στρώματα .  η ελάχιστη άροση , έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι μειώνει συνήθως το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών καλλιεργειών . Αυτό μπορεί να είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ανά έτος.
Θα πρέπει να στοχεύει να ενσωματώσει όλα τα πρόσθετα, όπως ασβέστης, λίπασμα, κοπριά και τα χημικά προϊόντα για τη θρέψη των φυτών και του ελέγχου των παρασίτων και, ανάλογα με την τοποθεσία, μπορεί να ενσωματώσει τα υπολείμματα που παραμένουν από προηγούμενες καλλιέργειες.
Θα πρέπει να καταπολεμει τα ζιζάνια, παράσιτα και ασθένειες.
Θα πρέπει να αποσκοπεί να διαμορφώσει το έδαφος έτσι ώστε το νερό άρδευσης μπορεί να εφαρμοστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά και αποστραγγίζεται έτσι ώστε υπεράρδευση αποφεύγεται ή ελαχιστοποιείται. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ισοπέδωση,  και ούτω καθεξής.
 
Προβλήματα από την προετοιμασία της γης
Πριν από τη σπορά, σημειώστε το μέγεθος του σβώλους που απομένει μετά την καλλιέργεια. Αν είναι πυκνά και μεγαλύτερα από 5 cm σε διάμετρο, μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στο βάθος σποράς ή  εμποδίζουν σπορόφυτα να αναδυθουν. .
Πριν από τη σπορά, ελέγξτε για υγρά επιθέματα σε περιοχές με χαμηλή ίσως ελαφρώς πράσινη ανάπτυξη φυκών ; Πριν από τη σπορά, όπου ο έλεγχος της υγρασίας του εδάφους γινεται μεξύσιμο στην επιφάνεια του εδάφους μέχρι το χρώμα να σκουραίνει ή το έδαφος να ειναι υγρό . Μια εβδομάδα ή δύο μετά τη φύτευση, ελέγξτε . Σκάψτε  όπου εμφανίζεται κρούστα ή όπου εμφάνιση δεν ειναι ομοιομορφη. Αν τα φυτά ειναι  λυγισμένα και στριμμένα και έχουν μακρα κίτρινα φύλλα, απέτυχαν επειδή δεν μπορούσαν να διεισδύσουν στην κρούστα.
Αν
Υπάρχουν πολλοί σπόροι που δεν βλαστησαν; Το χώμα ήταν πολύ ξηρό κατά τη φύτευση.
 
Εάν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα από τα φυτά των καλλιεργειών, τα ζιζάνια είτε δεν σκοτώθηκαν από πριν από τη σπορά καλλιέργειες ή η προετοιμασια  εγίνε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη σπορά, επιτρέποντας ζιζάνια να ξαναφυτρώσουν.
Αιτίες της κακής φυτρας
 
όταν το έδαφος ήταν πολύ υγρό, με αποτέλεσμα σβόλους.
 
όταν το έδαφος ήταν πολύ ξηρό , προκαλώντας απώλεια της δομής.
Αν  η σπορα ακολουθήθηκε από περίσσεια βροχή ή άρδευση μια επιφανειακή κρούστα σχηματίζεται.
Η δομή του εδάφους είναι κακή λόγω της αλατότητας.
 
. Στόχοςειναι  να δώσουμε στη καλιεργεια ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τη βλάστηση ζιζανίων
Μειωμένη άροση: Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ή μηδενική άροση, έτσι ώστε όλες οι ενέργειες μπορούν να γίνουν στο βέλτιστο χρόνο και να ολοκληρωθεί γρήγορα. Αυτό μπορεί να αποφύγει την υπερκόπωση του εδάφους και την επακόλουθη απώλεια της δομής του εδάφους, να αποφευχθεί σβόλοποιηση, και να αποφευχθεί η σπατάλη νερού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr