Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

ντοματα ψεκασμοι


/.
Τομάτες (Μεταφυτευόμενες)
 ψεκασμοι για Αγρωστώδη & Πλατύφυλλα ζιζάνια
40 γρ. / στρέμμα .metribuzin 70%
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και στενόφυλλων ζιζανίων
 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση των τοματόφυτων από το σπορείο στο χωράφι,
οπότε πρέπει οι τομάτες να έχουν ριζοπιάσει και να έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα.
 Πρέπει επίσης να ριζοπιάσουν και τα κεντρώματα (τα φυτά αντικατάστασης).
Ψεκάζεται όλη η επιφάνεια ή τα σαμάρια μετά το ριζοπότισμα και τα αυλάκια μετά το παράχωμα. Οταν εφαρμόζεται στα αυλάκια και στα σαμάρια, η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.


Τομάτες (Σπαρτές στο χωράφι) Αγρωστώδη & Πλατύφυλλα ζιζάνια 40 γρ./στρ. Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά μέχρι να κεντρώσουν οι σπόροι. Μεταφυτρωτικά όταν οι τομάτες έχουν 2-4 πραγματικά φύλλα μετά το αυλακωμα ή το σχηματισμό τραπεζιών.ντομάτα (Θερμοκηπίου) Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.) 120-300 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-120 λιτ./στρ. Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος
propineb 70% β/β Βοηθητικές ουσίες : 23,08% β/β
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr