Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

λιπανση ντοματα

ΤΟΜΑΤΑ



Οι δύο τύποι της καλλιέργειας για επιτραπέζιο προϊόν είναι η θερμοκηπιακή και η υπαίθρια τομάτα. Τρίτος τύπος είναι η βιομηχανική τομάτα. Όλοι οι τύποι είναι σημαντικοί για την αγροτική οικονομία της Ελλάδας. Κοινό χαρακτηριστικό της τομάτας είναι οι υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, λόγω μεγάλης παραγωγής καρπών και Βλαστικής μάζας. Οι αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά αναλόγα με την περιοχή, την ποικιλία, το έδαφος και τον τρόπο καλλιέργειας. Ο σχεδιασμός της λιπαντικής διαχείρισης πρέπει να βασίζεται στη δυνατή αναμενόμενη παραγωγή, διότι στην αντίθετη περίπτωση, εάν λιπάνουμε με μεγαλύτερες ποσότητες λιπασμάτων από αυτές που απαιτούνται, θα υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στην ποιότητα του καρπού και σε βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων
Βιομηχανική Τομάτα
ΑΖΩΤΟ(Ν)    25-35 (κιλά/στρέμμα
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5)15-20 (κιλά/στρέμμα
ΚΑΛΙΟ(Κ2Ο)30-40 (κιλά/στρέμμα
ΜΑΓΝΗΣΙΟ(MgO) 5-8 (κιλά/στρέμμα

Επιτραπέζια Τομάτα
ΑΖΩΤΟ(Ν) 30-40
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5)15-20
ΚΑΛΙΟ(Κ2Ο)40 -50
ΜΑΓΝΗΣΙΟ(MgO) 8-10

Τομάτα Θερμοκηπίου
ΑΖΩΤΟ(Ν) 35-45

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5)20-22
ΚΑΛΙΟ(Κ2Ο)55-65
ΜΑΓΝΗΣΙΟ(MgO) 10-12
Προτάσεις Λίπανσης

Η χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων Αζώτου και Καλίου πρέπει να επιμερίζεται κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου και η Αζωτούχος λίπανση να ελαχιστοποιείται ή να σταματά λίγο πριν την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών για τη βιομηχανική τομάτα. Στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας και στην υπαίθρια καλλιέργεια της επιτραπέζιας τομάτας, όλη η ποσότητα του Φωσφόρου χορηγείται εφ' άπαξ στην αρχή της καλλιέργειας και ενσωματώνεται στο έδαφος.




Βασική Λίπανση

Τύπος Λιπάσματος Παρατηρήσεις

 (10-10-20-(15)+4MgO+Ιχv.) Δοσολογία 80-120 (κιλά/στρέμ.) Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, τον τύπο της καλλιέργειας και από την ύπαρξη συμπληρωματικής υδρολίπανσης.

(12-12-17-(13)+2MgO+Ιχν.) 80-120 (κιλά/στρέμ.)

ΜΑΓΝΗΦΕΡΤ (14-7-14-(12,5)+5MgO+Ιχν.) 60-80 (κιλά/στρέμ.)

ΝΟΥΤΡΙΦΕΡΤ 12 (12-12-12-(15)+0,2Ζn) 100-120 (κιλά/στρέμ.)

11-15-15-(14) 100-120 (κιλά/στρέμ.)

ΟΡΓΑΝΟΦΕΡΤ 12 (12-12-12-(15)+10% Οργ.Ύλη) 100-120 (κιλά/στρέμ.)

ΜΑΣΤΕΡΚΑΛΙ (0-0-30+ 10MgO+18S)

Επιφανειακή Λίπανση

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (34,5-0-0+0,5 MgO) Το υπόλοιπο της ποσότητας Αζώτου που υπολείπεται από την ποσότητα Αζώτου του βασικού λιπάσματος που χρησιμοποιήθηκε έως το επίπεδο των 25-30 μον. μοιρασμένο σε δόσεις ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειας.

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (33,5-0-0)

ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (26-0-0)

ΦΕΡΤΑΜΩΝ 25 (25-0-0-(16))

NITROKAN (27-0-0+4MgO+0,2B)



Υπερβολικό Άζωτο προκαλεί: • Αύξηση της ευαισθησίας στους παθογόνους μικροοργανισμούς.
• Μείωση παραγωγής, λόγω παράτασης της άνθησης
• Οψίμηση της ωρίμανσης.
• Μαλάκωμα των καρπών.

Μεγάλες ποσότητες Φωσφόρου προκαλούν:
• Αύξηση του ποσοστού των ανομοιόμορφα χρωματισμένων καρπών.
• Αύξηση του ποσοστού των κούφιων καρπών.

Με ενίσχυση της Καλιούχου λίπανσης βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών και μετριάζονται οι αρνητικές επιδράσεις που μπορούν να προκύψουν από την υπερβολική δοσολογία Αζώτου. Η υπερβολική όμως Καλιούχος λίπανση συχνά προκαλεί τροφοπενία Μαγνησίου στην τομάτα, λόγω ανταγωνισμού των δύο θρεπτικών στοιχείων.
Συμπερασματικά η τομάτα απαιτεί ισχυρή αλλά ισορροπημένη λίπανση.


πηγη elfe s.a.











Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr