Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

πρόστιμα για καρτελ στον τομέα συσκευασμένων αλεύρων συνολικά € 242.400.000.

ΠΑΡΙΣΙ, Γαλλία - Η γαλλική επιτροπη Ανταγωνισμού εξέδωσε στις 13 Μαρτίου πρόστιμα αντιανταγωνιστικών συμφωνιών σε γερμανικές και γαλλικές εταιριες  στον τομέα συσκευασμένων αλεύρων συνολικά € 242.400.000.Η επιτροπη  είπε το  καρτέλ ειχε  στόχο να περιοριστούν οι εισαγωγές σε  αλεύρι απο  Γαλλία και Γερμανία, τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό της παραγωγής και την κατανομή της πελατειακής βάσης για συσκευασμένο αλεύρι.
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στη Γαλλία και στη Γερμανία (μέσω της γερμανικής αρχής ανταγωνισμού, η Budeskartellamt) συγκέντρωσαν πολλά αποδεικτικά στοιχεία αυτών των αντιανταγωνιστικών συμφωνιών.
Τον Ιανουάριο του 2010, η επιτροπη αποφάσισε να προβεί σε ξεχωριστή έρευνα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της βιοτεχνίας αρτοποιίας. .απο τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι γαλοι και η γερμανοι  μυλωνάδες ειχαν συνάψει 
συμφωνία «μη άσκησης ανταγωνισμού » με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασής τους στις αγορές του άλλου και στη διατήρηση της Γαλλίας και της Γερμανίας εξαγωγές συσκευασμένων αλεύρων σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο (15.000 τόνοι).Συναντήθηκαν αρκετές φορές για να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες της συμφωνίας τους. Θα διατεθεί σε ορισμένους πελάτες με έδρα στη Γαλλία ο ένας στον άλλο, και συμφώνησε στις αρχές για την εξομάλυνση των τιμών των συσκευασμένων αλεύρων που εισάγονται από τη Γερμανία, προκειμένου να καλύψουν τις συμφωνηθείσες ποσοστώσεις.Οι παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια μιας εξαετούς περιόδου (από το 2002 έως το 2008).Η Autorité είπε η σύμπραξη αυτή είχε ορισμένες συνέπειες:

    
Αυτό οδήγησε σε κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των δύο , εμποδίζοντας με τον τρόπο άμεσα την αλληλοδιείσδυση των οικονομιών που η Συνθήκη της ΕΕ επιδιώκει να επιφέρει.
   Οι
 γαλλοι μυλωνάδες προστατεύυηκαν  από τον ανταγωνισμό των Γερμανων και εμπόδισαν την την τόνωση του ανταγωνισμού στη γαλλική αγορά.
    
Στους τομείς του λιανικού εμπορίου τροφίμων και σκληρό έκπτωση, γαλλική μυλωνάδες ήταν σε θέση να διατηρήσει τις τιμές πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο και να μοιραστούν την αγορά, ενώ οι γερμανοι μυλωνάδες απέφυγαν να υποβάλουν προσφορές σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, Υπάρχουν και άλλες εν εξελίξει ερευνες που αφορούν τον τομέα της αλευροποιίας στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

πηγη world grain

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr