Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
α. Λίπανση Χειμερινών Σιτηρών
Στα χειμερινά σιτηρά συνιστάται να εφαρμόζονται κατά το μέγιστο 18 μονάδες Αζώτου ανά στρέμμα
και να χορηγούνται σε τουλάχιστον δύο (2) δόσεις.
Ο Φώσφορος χορηγείται μέχρι έξι (6) μονάδες ανά στρέμμα στη βασική λίπανση.
Το Κάλιο χορηγείται μέχρι οκτώ (8) μονάδες ανά στρέμμα όταν είναι διαπιστωμένη η έλλειψη.


Συνιστώμενη λίπανση Χειμερινών Σιτηρών
1. Σιτάρι Μαλακό (βραχυστέλεχες ποικιλίες)
• Βασική λίπανση: 8 - 6 – 8 Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με δέκα (10) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα
2. Σιτάρι Μαλακό (μακροστέλεχες ποικιλίες)
• Βασική λίπανση: 8 - 5 – 8 Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με πέντε (5) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας 4
3. Σιτάρι Σκληρό (μέσου ύψους)
• Βασική λίπανση: 7 - 5 – 8 Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με επτά (7) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα
4. Σιτάρι Σκληρό (μακροστέλεχες ποικιλίες)
• Βασική λίπανση: 8 - 5 – 8 Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με τέσσερις (4) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα
5. Κριθάρι
α. Φθινοπωρινής σποράς
• Βασική λίπανση: (4 - 7) - (3 - 5) - (0 - 10)Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με τέσσερις έως πέντε (4- 5) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα
β. Ανοιξιάτικης σποράς
• Βασική λίπανση: (4 - 6) - (0 - 4) - 0 Ν Ρ2Ο5 Κ2Ο  μονάδες ανά στρέμμα
• Επιφανειακή λίπανση
Σε 1 - 2 δόσεις με δύο (2) μονάδες αζώτου (Ν) ανά στρέμμα


ΠΗΓΗ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr