Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΡ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σύνθετα Λιπάσματα
Τα Σύνθετα Λιπάσματα περιλαμβάνουν διάφορους συνδυασμούς των δύο στοιχείων Ν και P, ή των 3 κύριων θρεπτικών στοιχείων N, P, K και παράγονται με χημική σύνθεση. Οι κυριότερες κατηγορίες συνθέτων λιπασμάτων είναι : οι θειοφωσφορικές αμμωνίες (σύνθετα NP λιπάσματα), τα σύνθετα ΝPΚ λιπάσματα και τα ειδικά λιπάσματα.

ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΡ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
20-10-0 + (12SO3) 16-20-0 + (13SO3)

Πυκνά κοκκώδη σύνθετα λιπάσματα για την βασική λίπανση των καλλιεργειών με Άζωτο και Φώσφορο. Ο εμπεριεχόμενος Φώσφορος είναι 100% διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και πάνω από 90% υδατοδιαλυτός.
Όλοι οι τύποι της σειράς είναι εμπλουτισμένοι με Θείο, (αριθμός σε παρένθεση) που αποτελεί επίσης ένα από τα απαραίτητα θρεπτικά μακροστοιχεία. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε στοιχεία Αζώτου και Φωσφόρου, αλλά με επάρκεια του εδάφους σε Κάλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr