Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

βιομαζα οικονομικη λυση με οκολογικη συνειδηση




πυρηνόξυλο

φθηνη εναλληκτικη πηγη καυσιμης υλης



Η σύνθεση του σαν καύσιμο είναι περίπου ίδια με αυτήν του ξύλου και σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναλύσεις (ΕΜΠ 1981 και ΕΜΠ 2000) έχει όπως παρακάτω :
• ‘Ανθρακας ( C ) : 49,7% - 50,1 %
• Υδρογόνο ( H ) : 6,0% – 7,0 %
• ‘Αζωτο ( N ) : 1,1% – 1,6 %
• Θείο ( S ) : αμελητέο (0,01%-0,08%)
• Οξυγόνο ( O ) : 38,1% - 38,8%
Από περιβαλλοντική άποψη είναι πολύ σημαντική η πολύ χαμηλή έως αμελητέα περιεκτικότητα του σε θείο και ότι το καύσιμο δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο απο λειτουργική όσο και απο περιβαλλοντική άποψη (σωματιδιακές εκπομπές), είναι ότι ή τέφρα είναι της τάξης του 3,5% - 4,5%.
2.β.Θερμογόνος δύναμη
Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου, από εργαστηριακές αναλύσεις, υπολογίζεται στις 4.700 – 5.000 Kcal / Kgr
Θερμογόνα δύναμη (επί ξηρού) : 5.063 Kcal / Kgr (ΕΜΠ – Μάιος 2000)
19,7 KJ / gr = 19.700 KJ / Kgr = 4.710 Kcal / Kgr (ΕΜΠ – Μάιος 1981)
Αλλά και θεωρητικά από την στοιχειακή ανάλυση που παρουσιάζεται παραπάνω η θερμογόνος δύναμη (επί ξηρού) προκύπτει :
8.100*C+29.000*(H-O/8) + 2.500*S = 4.400 έως 4.650 Kcal / Kgr
Η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη, όμως, είναι αρκετά μικρότερη για δύο κύριους λόγους :
• Την υγρασία του καυσίμου που κυμαίνεται από 10% - 18%
• Την ανάγκη παροχής αέρα καύσης με περίσσεια μέχρι και 50% ( για την επίτευξη τέλειας καύσης ) καί άρα την σχετικά μεγάλη απώλεια θερμότητας στα καυσαέρια.
Η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη υπολογίζεται απο αναλυτικούς Πίνακες (λόγω υγρασίας και λόγω απώλειας καυσαερίων ) και για παράδειγμα αναφέρουμε ότι για καύσιμο πυρηνόξυλο υγρασίας 10%, με περίσσεια αέρα καύσης 40% και με θερμοκρασία καυσαερίων στους 180o C, η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη είναι 3.350 Kcal / Kgr, ενώ για αντίστοιχο υγρασίας 18% ( ίδια περίσσεια αέρα καύσης 40% και θερμοκρασία καυσαερίων στους 180o C ) υποβιβάζεται στις 2.940 Kcal / Kgr.
Η θερμοδυναμική ισοδυναμία του έναντι άλλων καυσίμων έχει όπως παρακάτω (για υγρασία 14% , με περίσσεια αέρα καύσης 40% και θερμοκρασία καυσαερίων 180o C) :
• έναντι του μαζούτ 3500 : 7.230 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 2,296
• έναντι του ντήζελ : 9.460 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 3,004
• έναντι του πετρελαικού κώκ : 6.830 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 2,167
(*) στις παραπάνω ισοδυναμίες έχει ληφθεί υπόψη η απώλεια των καυσαερίων πού υπολογίζεται μέ βάση τον απαιτούμενο αέρα καύσης και έχει όπως παρακάτω :
βιομαζα: αέρας καύσης με περίσσεια 40% - απώλεια καυσαερίων 19,5%
Μαζούτ 3500 : αέρας καύσης με περίσσεια 15% - απώλεια καυσαερίων 8,2%
Ντήζελ : αέρας καύσης με περίσσεια 5% - απώλεια καυσαερίων 12,8%
Πετ. Κώκ : αέρας καύσης με περίσσεια 40% - απώλεια καυσαερίων 10,4%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr