Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

βιομαζα οικονομικη λυση με οκολογικη συνειδηση
πυρηνόξυλο

φθηνη εναλληκτικη πηγη καυσιμης υληςΗ σύνθεση του σαν καύσιμο είναι περίπου ίδια με αυτήν του ξύλου και σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναλύσεις (ΕΜΠ 1981 και ΕΜΠ 2000) έχει όπως παρακάτω :
• ‘Ανθρακας ( C ) : 49,7% - 50,1 %
• Υδρογόνο ( H ) : 6,0% – 7,0 %
• ‘Αζωτο ( N ) : 1,1% – 1,6 %
• Θείο ( S ) : αμελητέο (0,01%-0,08%)
• Οξυγόνο ( O ) : 38,1% - 38,8%
Από περιβαλλοντική άποψη είναι πολύ σημαντική η πολύ χαμηλή έως αμελητέα περιεκτικότητα του σε θείο και ότι το καύσιμο δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο απο λειτουργική όσο και απο περιβαλλοντική άποψη (σωματιδιακές εκπομπές), είναι ότι ή τέφρα είναι της τάξης του 3,5% - 4,5%.
2.β.Θερμογόνος δύναμη
Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου, από εργαστηριακές αναλύσεις, υπολογίζεται στις 4.700 – 5.000 Kcal / Kgr
Θερμογόνα δύναμη (επί ξηρού) : 5.063 Kcal / Kgr (ΕΜΠ – Μάιος 2000)
19,7 KJ / gr = 19.700 KJ / Kgr = 4.710 Kcal / Kgr (ΕΜΠ – Μάιος 1981)
Αλλά και θεωρητικά από την στοιχειακή ανάλυση που παρουσιάζεται παραπάνω η θερμογόνος δύναμη (επί ξηρού) προκύπτει :
8.100*C+29.000*(H-O/8) + 2.500*S = 4.400 έως 4.650 Kcal / Kgr
Η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη, όμως, είναι αρκετά μικρότερη για δύο κύριους λόγους :
• Την υγρασία του καυσίμου που κυμαίνεται από 10% - 18%
• Την ανάγκη παροχής αέρα καύσης με περίσσεια μέχρι και 50% ( για την επίτευξη τέλειας καύσης ) καί άρα την σχετικά μεγάλη απώλεια θερμότητας στα καυσαέρια.
Η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη υπολογίζεται απο αναλυτικούς Πίνακες (λόγω υγρασίας και λόγω απώλειας καυσαερίων ) και για παράδειγμα αναφέρουμε ότι για καύσιμο πυρηνόξυλο υγρασίας 10%, με περίσσεια αέρα καύσης 40% και με θερμοκρασία καυσαερίων στους 180o C, η οφέλιμη θερμογόνος δύναμη είναι 3.350 Kcal / Kgr, ενώ για αντίστοιχο υγρασίας 18% ( ίδια περίσσεια αέρα καύσης 40% και θερμοκρασία καυσαερίων στους 180o C ) υποβιβάζεται στις 2.940 Kcal / Kgr.
Η θερμοδυναμική ισοδυναμία του έναντι άλλων καυσίμων έχει όπως παρακάτω (για υγρασία 14% , με περίσσεια αέρα καύσης 40% και θερμοκρασία καυσαερίων 180o C) :
• έναντι του μαζούτ 3500 : 7.230 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 2,296
• έναντι του ντήζελ : 9.460 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 3,004
• έναντι του πετρελαικού κώκ : 6.830 έναντι 3.150 Kcal / Kgr = 2,167
(*) στις παραπάνω ισοδυναμίες έχει ληφθεί υπόψη η απώλεια των καυσαερίων πού υπολογίζεται μέ βάση τον απαιτούμενο αέρα καύσης και έχει όπως παρακάτω :
βιομαζα: αέρας καύσης με περίσσεια 40% - απώλεια καυσαερίων 19,5%
Μαζούτ 3500 : αέρας καύσης με περίσσεια 15% - απώλεια καυσαερίων 8,2%
Ντήζελ : αέρας καύσης με περίσσεια 5% - απώλεια καυσαερίων 12,8%
Πετ. Κώκ : αέρας καύσης με περίσσεια 40% - απώλεια καυσαερίων 10,4%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr