Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

ΕΛΙΑ ΑΚΑΡΕΑ

Σκωλικόμορφα ακάρεα (ERIOPHYIDAE)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σε ελαιώνες προσβολές της νεαρής βλάστησης από σκωλικόμορφα ακάρεα. Οι προσβολές προκαλούν εξασθένιση των δένδρων που σε σοβαρές περιπτώσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν φυλλόπτωση, ανθόρροια και καρπόπτωση. Η προσβολή γίνεται εμφανής στα ώριμα φύλλα υπό μορφή υπόφαιων ανάγλυφων κηλιδώσεων στην κάτω επιφάνεια.
Τα ακάρεα διαχειμάζουν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και νωρίς την άνοιξη μετακινούνται προς τη νεαρή βλάστηση, όπου προσβάλλουν κατά σειρά τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρπούς. Χαρακτηριστική είναι η προσβολή των φύλλων, χλωρωτικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του ελάσματος. Σοβαρές προσβολές μπορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση, ιδιαίτερα στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια με επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους. Κατά την περίοδο του σχηματισμού των ανθοταξιών και των νεαρών καρπών προκαλούν ζημιές στην παραγωγή λόγω ανθόπτωσης και πρόωρης καρπόπτωσης αντίστοιχα.
Συνιστάται ένας ψεκασμός στο σχηματισμό των πρώτων 3–4 ζευγών φύλλων, λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα-κρόκιασμα ανθέων) και επανάληψη αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, όταν το μικρό καρπίδιο έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.
Για την καταπολέμηση των ακάρεων αυτών και επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εξειδικευμένα σκευάσματα, συνιστάται επέμβαση με κατάλληλο για την καλλιέργεια θερινό πολτό όταν η νέα βλάστηση φθάσει τα 6-8 εκατοστά.
Σημειώνεται ότι μία τέτοια επέμβαση καταπολεμά ταυτόχρονα τις προνύμφες κοκκοειδών και άλλων ομοπτέρων εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr