Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού για το 2011

15-4-2011
-Δείκτης A (Cotlook Index A)221,35 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,44710
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 3,37 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % ) 1,11 Ευρώ/κιλό
1/4/2011
Δείκτης A (Cotlook Index A)221,95 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,41730
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 3,45 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % ) 1,14 Ευρώ/κιλό

15/3/2011
-Δείκτης A (Cotlook Index A) 233,40 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,39260
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 3,69 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % ) 1,22 Ευρώ/κιλό

1/3/2011
-Δείκτης A (Cotlook Index A) 216,30 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,38030
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 3,45 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % ) 1,14 Ευρώ/κιλό

1/2/2011
-Δείκτης A (Cotlook Index A) 193,25 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,37240
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 3,10 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % ) 1,02 Ευρώ/κιλό
--
3/1/2011
Δείκτης A (Cotlook Index A) 171,95 Cents / libra
Ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου 1,32970
Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού 2,85 Ευρώ/κιλό
-Αναγωγή σε τιμή σύσπορου βαμβακιού(Με απόδοση 33 % )2,85 Ευρώ/κιλό
πηγη
http://www.minagric.gr/greek/ΤΙΜΕΣ%20ΒΑΜΒΑΚΟΣ.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr